Klaudia Wiśniewska

0 Comment

Klaudia Wiśniewska, woj. wielkopolskie P079/01/15

 

Klaudia urodziła się w styczniu 2009 r. jako wcześniak. Choruje na ciężkie czterokończynowe porażenie mózgowe, nie widzi i niedosłyszy. Cierpi także na ataki padaczki. Pomimo tych wszystkich schorzeń Klaudia jest pogodną dziewczynką. Bardzo lubi spacery, które dostarczają jej nowych bodźców i wrażeń. Ponieważ Klaudia jest osobą leżącą, na spacery wożona jest w specjalnym wózku stabilizującym jej kręgosłup i głowę. Dziewczynka ostatnio urosła i wypróbowany model wózka, którego używa, stał się za ciasny. Zakup nowego sprzętu dostosowanego do potrzeb Klaudii pozwoli na ustawienie we właściwej pozycji chorobowo zmienionych kończyn oraz zapobiegnie krzywieniu się kręgosłupa. Dziewczynka jest wychowanką Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Poznaniu prowadzonym przez C.M.B.B. „Serafitki”. Zakup specjalistycznego sprzętu przekracza zasoby finansowe DPS, dlatego prosimy o pomoc.

 

Dziękujemy! Pomogliście w zakupie specjalnego wózka stabilizującego głowę i tułów „KIMBA 2” o wartości 13 340 zł.

Sprzęt został przekazany Klaudii w 2015 roku