Maria Szaraniec

0 Comment

Maria Szaraniec, woj. świętokrzyskie – P069/07/14

Marysia urodziła się jako wcześniak ważąc zaledwie 1480 g. Po urodzeniu prawie dwa miesiące przebywała na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w Łodzi. Dziewczynka choruje na mózgowe porażenie dziecięce – postać czterokończynową, epilepsję oraz upośledzenie w stopniu umiarkowanym. Uczęszcza do przedszkola integracyjnego, gdzie realizuje terapię i rehabilitację dostosowaną do jej potrzeb i możliwości. Marysia jest dzieckiem pogodnym, otwartym, łatwo nawiązuje kontakty z otoczeniem, lubi zabawy manualne. Jej mocną stroną jest dobra pamięć, która pozwala jej poznawać świat i uczyć się wielu nowych rzeczy. Marysia porusza się pełzając, nie chodzi samodzielnie i wymaga całodobowej opieki. Dziewczynka potrzebuje wózka inwalidzkiego aktywnego, który ułatwi jej funkcjonowanie w domu oraz skoryguje postępującą skoliozę. Swobodne samodzielne manewry pozwolą jej zobaczyć świat z nowej perspektywy i wpłyną na poprawę rozwoju psychoruchowego. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją to duże obciążenie finansowe dla rodziny, której obecnie nie stać na samodzielne sfinansowanie zakupu nowego wózka.

DZIĘKUJEMY !!! Uzbieraliśmy zakretki na WÓZEK INWALIDZKI o wartości 8 410.30 PLN

Wózek został przekazany w 2014 roku.