Daniel Borkowski

0 Comment

Daniel Borkowski, Gdynia – P036/11/12
Daniel urodził się przedwcześnie z dużymi powikłaniami między innymi infekcją wrodzoną, niewydolnością oddechową i wodogłowiem pokrwotocznym, z rozpoznaniem: mózgowe porażenie dziecięce pod postacią  tetraparezy spastycznej. Stwierdzono u niego niepełnosprawność intelektualną i motoryczną. Jest uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdyni. Poza zajęciami edukacyjnymi objęty jest również zajęciami kinezyterapii-usprawniającymi jego zaburzone funkcje ruchowe. Główny nacisk położono na jego usamodzielnienie, między innymi samodzielne przemieszczanie się. W szkole podjęto próby nauczenia chłopca poruszania się na wózku aktywnym. Poradził sobie świetnie z tym zadaniem, a na jego twarzy pojawił się uśmiech i teraz o niczym innym nie marzy. Dla Daniela wózek aktywny pełniłby rolę nie tylko środka lokomocji, ale przede wszystkim funkcję terapeutyczną. Ponadto pomógłby mu w uzyskaniu pewności siebie, nabyciu wiary we własne siły i możliwości.

 

Dziękujemy!  Wasza pomoc umożliwiła zakup  WÓZKA INWALIDZKIEGO AKTYWNEGO  o wartości 9 426 PLN  

Wózek został przekazany Danielowi w 2013r.

 

„Dziękujemy wszystkim za pomoc.”